TAAT Technologie Cyfrowe

Optymalna długość wiersza i wielkość interlinii

Optymalna długość wiersza może być ustalona na podstawie jednej z zasad:

Przyjmuje się, że standardowa szerokość małych liter alfabetu wynosi 13 emów.

Optymalna wartość interlinii

wzór na dodatkową interlinię
podzielić szerokość kolumny (wyrażoną w pica) przez stopień pisma (w punktach). Wyniki należy zaokrąglić do liczby całkowitej lub do połowy punktu.

(James Felici Kompletny przewodnik po typografii)

Zobacz też: Kalkulator interlinii