TAAT Technologie Cyfrowe

Problemy z podreśleniami

Domyślne podreślenia linków powodują zmniejszenie ich czytelności. Kreski przecinają litery z wydłużeniami dolnymi.

Radą na tą przypadłość jest usunięcie domyślnego podreślenia w CSS właściwości text-decoration na none, dodanie małej wartości padding-bottom lub margin-bottom oraz ustawienie nowego podkreślenia za pomocą ramki — border-bottom.

Patrz też: