TAAT Technologie Cyfrowe

Skalowanie tekstu

Nowoczesne przeglądarki pozwalają na automatyczne skalowanie tekstu. Jeśli layout nie jest zaprojektowany jako skalowalny a szerokości wielkości ustawione na sztywno pojawiają się problemy związane z zachowaniem odpowiednich proporcji.

Stopień pisma, wielkość interlinii i szerokość kolumny (łamu) są ze sobą ściśle związane. Jeśli zwiększy się stopień pisma, należy skorygować również szerokość kolumny i wartość interlinii.

Zobacz: Optymalna wartość interlinii i szerokość wiersza

Więcej informacji

Przeglądarki różnie zachowują się przy powiększaniu tekstu, niektóre powiększają tylko wybrane elementy, niektóre nie powiększają tekstu, którego rozmiar został ustawiony w pikselach, a jeszcze inne nie obsługują powiększania tekstu w ogóle i trzeba się uciekać do rozwiązań opartych o JavaScript.