TAAT Technologie Cyfrowe

Podstawowe zasady typograficzne

Zasady ogólne

Mają zastosowanie w typografii internetowej i tradycyjnej.

Rady specyficzne dla sieci